Je zoekt naar "kleur"

Onderwerp Diversiteit Beleid Discriminatie
Niveau Instroom Intermediate Gevorderd
Medium Onderzoek Scriptie Podcast Interview

Kleurenbewust & kleurenblind kader

-
BEGRIP: Maatschappelijke discussie Het idee van een kleurenbewust of kleurenblind kader is gebase...

Diversiteit: vrouwen, kleur en cultuur

1994 - Essed, P.
BOEK: Dit boek bespreekt vanuit verschillende invalshoeken wat de randvoorwaarden zijn voor een s...

Help, onze school is gekleurd!

2018 - Machteld de Jong & Huub Nelis
ONDERZOEK: Hoe kun je nu eigenlijk het beste omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond? W...

‘Safe Spaces’ and the Educational Benefits of Diversity

2017 - Vinay Harpalani
ONDERZOEK: Een safe space (letterlijk veilige ruimte) is een ruimte die bedoeld is ...

Anti-racism in higher education: A model for change

2020 - Ash, A. N., Hill, R., Risdon, S., & Jun, A.
ONDERZOEK: Racisme blijft bestaan in het hoger onderwijs en traditionele diversiteitsinitiatieven...

Sidelines and separate spaces: making education anti‐racist for students of color

2010 - Blackwell, D. M.
ONDERZOEK: De manier waarop antiracistisch onderwijs momenteel wordt geconceptualiseerd en beoefe...

Gelijke kansen

-
BEGRIP: In theorie Gelijke kansen onderwijs betekent dat ieder kind of student dezelfde ka...

Samen of gescheiden naar school: De betekenis van sociale scheiding en ontmoeting

2021 - Vogels, R., Turkenburg, M & Herweijer, L.
ONDERZOEK: Uit het persbericht van de VO raad: ”De scheiding van onderwijsniveaus beperkt h...

Student mentoring onder niet-westerse jongeren

2003 - Crul, M.
ONDERZOEK: Tot 2003 presteren van alle grote migrantengroepen Turkse en Marokkaanse leerlingen he...

The Dutchman does not exist, or does he?

2017 -
In deze scriptie wordt onderzocht wat heteroseksuele jongemannen als de Nederlandse identiteit zi...

Stilte in context: Onderzoek naar de opkomst van religieuze stilteruimtes aan Nederlandse universiteiten

2015 -
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt er gekeken welke sociale ontwikkelingen een rol spelen in de toe...

Cultureel diverse organisatie? Niks voor mij.

2017 -
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt gekeken naar het effect van pro-diversiteit duidingen in vacatur...

Are we UvA?

2016 -
SCRIPTIE: Deze interessante scriptie biedt inzicht in de rol van ervaring van diversiteit door st...

Citizenship Education: Understanding the making and re-making of Dutch citizenship in the classroom

2017 -
SCRIPTIE: In de scriptie wordt gekeken hoe de vanuit de overheid verplichte burgerschapslessen vo...

The Good, the Bad and the Exhausting; The Experiences of First-in-Family Students of Colour at Amsterdam’s Institutions of Higher Education

2017 -
SCRIPTIE: In deze scriptie worden de ervaringen van studenten uit etnische minderheidsgroepen die...

The academic study choice of Moroccan-Dutch male students

2012 -
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt door middel van interviews onderzocht waarom Marokkaans-Nederlan...

”You won’t feel at home there.”

2015 -
SCRIPTIE: In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre de perceptie van de diversiteit aan de on...

Onderzoek beeldvorming, diversiteit en studiesucces bij de opleidingen Business Studies en Social Work (Inholland)

2017 - Machteld de Jong, Judith Logger, Olav Peschar, Jeany van Beelen-Slijper, Jet Strooper & Guido Walraven
ONDERZOEK: Via dit onderzoek door een onderzoeksteam van Hogeschool Inholland is inzicht verkrege...

Racisme

-
BEGRIP: In theorie
Racisme verwijst naar handelingen in een maatschappelij...

Discriminatie

-
BEGRIP: In theorie
Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten va...

Wit privilege

-
BEGRIP: In theorie
Wit privilege is een voorrecht gebaseerd op een witte huidskleur, dat ee...

Dekolonisatie

-
BEGRIP: In theorie
Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden v...