Kaders & Definities

Diversiteit

BEGRIP:   In theorie
Diversiteit is een concept om een verscheidenheid aan identiteite...

Superdiversiteit

BEGRIP: In theorie Superdiversiteit is een term die wordt gebruikt in de sociale wetenscha...

Inclusie

BEGRIP: In theorie
Inclusie is een concept om de verscheidenheid aan identiteiten, achtergr...

Gelijkwaardigheid

BEGRIP: In theorie
Er is sprake van gelijkwaardigheid (equity) als mensen dezelfde r...

Intersectionaliteit

BEGRIP: In theorie
Intersectionaliteit is een analytisch kader om te begrijpen hoe verschi...

Positionaliteit

BEGRIP:   In theorie Positionaliteit is de sociale en politieke context die je (inter...

Discriminatie

BEGRIP: In theorie
Discriminatie is het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten va...

Microagressie

BEGRIP: In theorie Microaggressies zijn kleine verbale of non-verbale uitingen geba...

Anti-LHBTI+ Discriminatie

BEGRIP: In theorie De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksue...

Validisme

BEGRIP: In theorie Validisme is een term gebruikt voor de discriminatie, marginalisering en stigm...

Wit privilege

BEGRIP: In theorie
Wit privilege is een voorrecht gebaseerd op een witte huidskleur, dat ee...

Racisme

BEGRIP: In theorie
Racisme verwijst naar handelingen in een maatschappelij...

Anti-Racisme

BEGRIP: In theorie Antiracisme verwijst naar een vorm van activisme tegen rassenhaat, voor...

Islamofobie

BEGRIP: In theorie Islamofobie (of ‘moslimhaat’) is het construeren van een negatieve...

Dekolonisatie

BEGRIP: In theorie
Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden v...

Eerste generatie studenten

BEGRIP: In theorie Als eerste generatie student ben je de eerste persoon in je naaste fami...

Sense of belonging

BEGRIP: In theorie Sense of belonging (gevoel van verbondenheid; erbij horen) verwijst naa...

Studiesucces

BEGRIP:   In theorie
Met studiesucces wordt gekeken naar de studievoortg...

Holisme

BEGRIP: In theorie In het algemeen verwijst holisme naar het idee dat de eigenschappen van...

Gelijke kansen

BEGRIP: In theorie Gelijke kansen onderwijs betekent dat ieder kind of student dezelfde ka...

Kleurenbewust & kleurenblind kader

BEGRIP: Maatschappelijke discussie Het idee van een kleurenbewust of kleurenblind kader is gebase...

Dekolonisering hoger onderwijs

BEGRIP: In theorie: Dekolonisering is een kader binnen diversiteit & inclusie met een ...

Positieve discriminatie

BEGRIP: In theorie Positieve discriminatie (ook wel positieve actie, affirmative action...

Inclusief Leiderschap

BEGRIP: In theorie In het kader van ‘inclusief leiderschap’ wordt inclusie gezien als een ...

Grassroots initiatieven

BEGRIP: In theorie Grassroots (“graswortels”) is een Engelse term voor politie...

Student mentoring

BEGRIP: In theorie Student mentoring is een vorm van begeleiding die zich onderscheidt van...

Veilige leeromgeving

BEGRIP: In theorie We spreken over een veilige leeromgeving wanneer de omstandigheden ervo...

Curriculum ontwikkeling

BEGRIP: In theorie Het curriculum speelt een belangrijke rol in de bevordering van diversi...

Inclusive Excellence

BEGRIP: In theorie: Een Inclusive Excellence is een framework voor inclusief onderwijs. De...

Pedagogy of Excellence

BEGRIP: In theorie ‘Pedagogy of excellence’ is een perspectief op diversiteit bedacht door...

Evidence Based Practices

BEGRIP: In theorie Evidence Based Practices (EBP) zijn onderwijsmethoden en -aanpakken waa...

Pathway Approach

BEGRIP: In theorie Bij een pathway approach worden studenten begeleid tijdens hun studielo...

Institutionele verandering

BEGRIP: In theorie Een instituut (een stichting, organisatie, bedrijf of instelling...